1. HISTORICAL REVIEW OF KOHNEH OORGANJ LIBRARIES, International journal of business,management& social science، “2”, 1391
  2. طرح روش شناسی گفتگو در پژوهش های فرهنگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، “4”، ۱۳۹۱
  3. نذر یک مبادله معنوی، انسان شناسی، “123”، ۱۳۸۶
  4. قهوه خانه به عنوان یک نهاد، کتاب ماه علوم اجتماعی، “۴”، ۱۳۸۱
  5. تفاوت های فرهنگی از نگاه سفر نامه نویسان، کتاب ماه علوم اجتماعی، “۳”، ۱۳۸۰
  6. ارزیابی وضعیت کنونی مردم شناسی در ایران، نامه علوم اجتماعی، ۱۳۸۷